Inrikes

Brister inom tvångsvården

INRIKES

Stockholm. Kraftiga överbeläggningar, ensidig behandling med enbart läkemedel och vårdtider som kan sträcka sig över flera decennier. Svensk psykiatrisk tvångsvård kan förbättras, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport.

Myndigheten gjorde en inventering den 6 maj i fjol, och den dagen tvångsvårdades 3 066 personer enligt antingen lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Djupare analyser av materialet visar att en stor andel av patienterna står på enbart läkemedelsbehandling, exempelvis antipsykotiska eller centralstimulerande, utan att samtidigt få terapi och bara 65 procent av patienterna uppgavs ha en individuell vårdplan.

Andelen patienter som fick vård för missbruk av alkohol eller narkotika hade minskat jämfört med en tidigare inventering, utan att det finns någonting som tyder på att patienterna med dessa problem skulle ha blivit färre.

– Den psykiatriska tvångsvården är mycket tungt belastad med hög beläggning. Det påverkar vårdmiljön, vårdinnehållet och patientsäkerheten och därför är det viktigt att alla aktörer hjälps åt för att förbättra situationen inom tvångsvården, säger Anders Printz, chef för Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder (NU).

Socialstyrelsen föreslår bland annat att landstingen får mer resurser för att förbättra tvångsvården, men utan att precisera någon summa.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes