Inrikes

Miljöföreningar rasar mot c-beslutet

Av: 

TT-Aftonbladet

INRIKES

Naturskyddsföreningen och Greenpeace är mycket kritiska till dagens energi- och klimatöverenskommelse.

Ett "monumentalt svek av regeringspartierna" anser Naturskyddsföreningen.

Vattenfall tillåts enligt föreningen fortsätta producera el i kolkraftverk samtidigt som en stor del av Sveriges klimatåtgärder får ske i utvecklingsländerna.

Även Greenpeace talar om miljösvek, och tycker inte att överenskommelsen innebär något framsteg för klimat eller energi.

Fackföreningen IF Metall ser dock inga problem med att det byggs nya kärnkraftverk om behovet skulle uppstå.

– Fram någon gång på 20-talet blir några av reaktorerna för gamla. Då får de väl ersättas. Nya kärnkraftverk är mycket mer effektiva, säger Stefan Löfven.

Han anser att industrin skulle kunna gå in och svara för nya kärnkraftverk.

– Det skulle ge oss fler aktörer på energimarknaden, säger han.

Han framhåller dock att energipolitiken har tre ben, vattenkraft, förnyelsebara energikällor och kärnkraft.

Även kärnkraftsindustrin reagerade positivt på beskedet om regeringens nya hållning i frågan.

– Branschen har i 30 års tid levt under ett ständigt avvecklingshot. Därför är dagens besked oerhört positivt. Nu får vi klara riktlinjer för vad som gäller i framtiden, säger Anders Österberg, informationschef på OKG, som driver kärnkraftsverken i Oskarshamn.

OKG arbetar intensivt med ett modernisera sina kärnkraftverk.

– Vi är redo för att börja bygga nya verk om det är våra ägares önskemål. Men en sådan byggstart är inget som görs över en natt, konstaterar Anders Östberg.

Det finns dock långt gångna planer på nya verk som kan påskynda bygget av nya verk även i Sverige.

– Vårt moderbolag Eon har utvecklade planer på nybyggen i Finland, som skulle kunna överföras till Sverige för att få till stånd en snabbare process, säger Anders Österberg.

OKG ägs till 54,5 procent av Eon och resterande andel ägs av Fortum.

– Ett stort steg framåt efter alla år av låsningar och långbänkar. Men bättre sent än aldrig, säger en mycket nöjd och lättad Sverker Martin-Löf, vice ordförande i Svenskt Näringsliv och styrelseordförande i två mycket energiintensiva stora svenska koncerner inom basindustrin, SCA och SSAB.

Han har under många år drivit frågan om att kärnkraften inte bör avvecklas och att möjligheter bör skapas för att bygga nya reaktorer.

– Detta beslut underlättar i högsta grad för oss att planera framtida investeringar i Sverige. Det är ju detta vi under lång tid varit extremt oroliga för, att tillgången skulle vara för dålig.

Men Sverker Martin-Löf skulle välkomna en uppgörelse över blockgränserna. Annars ser han fortsatt osäkerhet.

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes