FP föreslår rättighetsmekanism

Stockholm. Folkpartiet vill att EU inför en rättighetsmekanism som ska övervaka - och straffa - medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter.

– Det ska kosta skjortan att diskriminera, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Länder som bryter mot EU:s grundläggande värden ska kunna dras inför EU:s domstol, utsättas för sanktioner och till sist bli av med sin rösträtt i Europeiska rådet, föreslår FP.

Det finns i dag möjligheter att agera mot länder som bryter mot artikel 7 i Lissabonfördraget. Men det kräver att en stor majoritet av medlemsländerna enas i kritiken, och detta sker inte, eftersom länderna ogärna kritiserar varandra, särskilt inte om det rör sig om partivänner i andra länder.

Folkpartiet vill att en oberoende och opolitisk instans inrättas i EU-kommissionen som varje år granskar och övervakar hur alla medlemsländer följer var och en av de grundläggande rättigheterna i EU:s rättighetsstadga. Varje kommissionskontor i medlemsländerna bör tillsätta en rättighetsansvarig med uppgift att bevaka detta.

EU-kommissionen har kommit med förslag i denna riktning. Enligt FP är det ett steg åt rätt håll, men alltför tandlöst. Det handlar om att syna och övervaka men innehåller inga sanktionsmöjligheter.

Den svenska regeringen står inte bakom Folkpartiets förslag.

TT

Publisert: