Misstänkt plundring på Sandby borg

Mörbylånga. Forntida Sandby borg på Öland - som kan liknas vid ett svenskt Pompeji - misstänks återigen ha plundrats. Nygrävda gropar utanför borgen upptäcktes tidigare i år och länsstyrelsen i Kalmar län har gjort en polisanmälan.

– Det är fjärde gången som plundrare varit på plats. Jag är frustrerad, säger Jenny Sundström, antikvarie vid länsstyrelsen.

Redan 2010, när platsen undersöktes med georadar, hittades plundringsgropar. Därefter har en rad andra fynd gjorts under jord: unika dräktspännen från 400-talet och döda kroppar - med spår från en brutal massaker - som legat orörda i 1 600 år.

Arkeologer tror att de stenmurar som i dag syns på platsen döljer en bosättning som kan ha haft hundratals invånare under folkvandringstiden.

Nu vädjar länsstyrelsen till allmänheten att slå larm så fort man ser personer med metalldetektorer.

TT

Publisert: