Nya cancerfall efter felaktiga analyser

INRIKES

Vård. Ytterligare två fall av livmoderhalscancer har upptäckts i en omgranskning av 10 200 cellprover inom Norrbottens läns landsting. På grund av felaktiga analyssvar missades också att 43 kvinnor hade cellförändringar i behov av behandling.

I våras framkom att cellprover inte hade analyserats korrekt på grund av felbedömningar av en enskild cytodiagnostiker vid företaget Unilabs som provanalyserar på uppdrag av landstinget. Personen i fråga gick bort i fjol.

Den första omgranskningen omfattade 2 800 prover lämnade 2014-2015. Den visade att 19 patienter i själva verket hade cellförändringar i behov av behandling. En patient hade utvecklat livmoderhalscancer.

Den nu aktuella andra omgranskningen gäller 7 400 prover lämnade 2010-2014. Ytterligare 24 patienter med cellförändringar upptäcktes samt två med utvecklad livmoderhalscancer.

God prognos

Överläkare Anna Pohjanen, länschef i obstetrik och gynekologi, vill av sekretesskäl inte berätta ingående om prognosen för de tre cancerfallen.

– Det jag kan säga är att samtliga är i det tidiga stadiet. Och har man cancer i tidigt stadium har man i de allra flesta fall en god prognos, säger hon till TT.

Totalt har 111 av de omgranskade proverna resulterat i en ny diagnos. I 61 fall var cellförändringarna antingen lindriga eller redan funna och åtgärdade.

Nya rutiner

Felbedömningarna upptäcktes i en intern kvalitetsgranskning förra året. För att eliminera risken för liknande misstag framöver har landstinget och Unilabs infört nya rutiner.

– Samma diagnostiker ska inte granska upprepade prover från samma patient, vilket var problemet när det här tragiska hände. Det var en systematisk felaktig bedömning av en person, säger biträdande landstingsdirektör Jonas Thörnqvist till TT.

– Det är inga maskiner som granskar proverna utan människor. Och diagnostiken är väldigt svår att göra.

Viktig screening

Diagnostikföretaget Unilabs gör cirka 14 miljoner analyser om året och har avtal med ett flertal landsting runtom i landet.

Cancerfonden, som har fortsatt förtroende för Unilabs, betonar vikten av att kvinnor fortsätter att delta i screeningprogrammet av livmoderhalscancer.

Även Norrbottens läns landsting uppmanar alla kvinnor att fortsätta komma till cellprovtagning.

TT