Vill få fler svenskar att öppna sitt hem

INRIKES

Flyktingar. Malmö tar hjälp av den ideella rörelsen Refugees Welcome Sweden för att hitta boenden till nyanlända - i privata hem.

– Vi hoppas att det innebär att våra nya Malmöbor kan integreras snabbare, säger Maher Akob, enhetschef på Malmö stad.

Organisationen Refugees Welcome Sweden har sedan oktober 2015 förmedlat rum i privata boenden till nyanlända, men inleder nu för första gången ett etablerat samarbete med en kommun.

– Vi kommer att fortsätta att bedriva en verksamhet på vårt sätt, men kommer att samarbeta med Malmö stad med vissa matchningar. Kommunen har kontakt med extremt många människor som jag tror vill bli inneboende hos en privatperson, säger Kajsa Sörman, koordinator för Malmöprojektet på Refugees Welcome Sweden.

Testar i Malmö

Organisationen har å sin sida en databas med många privatpersoner som vill öppna sitt hem. Sedan starten i fjol har över 700 privatpersoner anmält sitt intresse för att erbjuda en nyanländ boende och totalt har 51 platser förmedlats. Det finns andra kommuner som på egen hand arbetar på ett liknande sätt, men organisationen är öppen för fler samarbeten.

– Samarbeten kan ju se ut på olika sätt. Vi testar nu i Malmö, säger Kajsa Sörman och fortsätter:

– Vi hoppas att de kommuner som påbörjar liknande initiativ förstår vikten av att inte stressa utan gör så att det blir långsiktigt hållbart. Annars tror vi att det kan vara skadligt för hela verksamheten. Dåliga matchningar mellan hyresvärd och hyresgäst kan leda till att förtroendet skadas.

Underlättar för nyanlända

För Malmö stad är det en hjälpande hand för att klara av sitt uppdrag enligt bosättningslagen. I år har 488 personer som beviljats uppehållstillstånd anvisats till Malmö - nästa år ska kommunen hitta boende till 660 människor, uppger Maher Akob, chef för Malmö stads bosättningsenhet.

– När våra medborgare öppnar upp sina hem innebär det att våra nya Malmöbor kan integreras snabbare. Det som ofta saknas är ett nätverk bland dem som redan bor här. Det här underlättar för våra nya medborgare att komma in i samhället och lära sig ett nytt språk, säger Maher Akob.

TT