Svenska skidmän skadar sig oftare och dyrare

INRIKES

Olyckor. Är du en svensk man som planerar att skidsemestra utomlands i vinter? Då kan det vara värt att vara lite extra försiktig.

Svenska män skadar sig oftare på skidsemestern jämfört med andra skidåkande nordbor. Bland svenskar står männen för 54 procent av skidskadorna utomlands.

Dessutom är deras skador dyrare, visar ny statistik från SOS International.

De senaste tre säsongerna har snittkostnaden för en skidskadad svensk man utomlands legat på strax över 35 000 kronor. Samma siffra för svenska kvinnor ligger på knappt 28 000 kronor.

En av förklaringarna bakom kostnadsskillnaderna handlar om att män i högre utsträckning söker sig till andra världsdelar för att hitta nya utmaningar och svårare terräng. Det leder i sin tur till värre skador och högre prislappar.

Under de senaste tre säsongerna kostade en skidskada i USA i snitt 120 000 kronor, enligt siffror från de fall som SOS International har hanterat.

TT