Säkerhetsbrister på HVB-hem

INRIKES

Arbetsmiljö. Hot och våld är vanligt och ensamarbete förekommer i stor utsträckning. Samtidigt vet var femte anställd på HVB-hem för ensamkommande barn inte hur de ska hantera hotfulla situationer, enligt en enkätundersökning från fackförbundstidningen Vision.

– âDet innebär ju att arbetsgivaren inte har följt arbetsmiljölagen eller de föreskrifter som finns, säger Pia Schyberg, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, till tidningen.

Tidningen har undersökt HVB-hemmen bland annat efter en uppmärksammad händelse i Mölndal i januari i år, då en 22-årig kvinna knivhöggs till döds. Kvinnan arbetade ensam vid händelsen, en situation som är väldigt vanlig enligt undersökningen. Ensamarbete förekommer på två av tre HVB-hem.

Enligt enkäten, som besvarats av 860 anställda på HVB-hem, har 17 procent utsatts för våld och 36 procent utsatts för hot på sitt nuvarande jobb. 22 procent saknar tydliga instruktioner om vad de ska göra om de drabbas.

TT