Kön styr mer än lön vid föräldraledighet

INRIKES

Samhälle. När föräldrar väljer att inte dela föräldraledigheten lika är det vanligaste argumentet att det är mest ekonomiskt fördelaktigt för familjen. Men detta är en myt, enligt Försäkringskassans statistik.

Även i familjer där mamman tjänar mer än pappan tar kvinnan oftast ut en större del av föräldraledigheten. Sannolikheten för ett jämställt uttag av föräldraledighet fördubblas visserligen om mamman är höginkomsttagare. Men ändå delas inte föräldraledigheten jämställt hos 72 procent av de familjer där mamman är höginkomsttagare.

Bland par där kvinnan tar ut hela föräldraledigheten svarar 50 procent av männen att det beror på att det är mest fördelaktigt och 29 procent att orsaken är att partnern ville vara hemma med barnet, visar en attitydundersökning från Sifo.

Det vanligaste svaret från kvinnor som tagit ut hela föräldraledigheten var i stället att partnern inte kunde eller ville vara föräldraledig.

TT