Inrikes

Krismöte om försvunna barn

INRIKES

Migration. FN:s kritik mot Sverige och det faktum att hundratals ensamkommande asylsökande barn försvinner varje år får nu Barnombudsmannen att agera.

På torsdag träffar Fredrik Malmberg en rad myndigheter för att hitta en gemensam lösning.

– Det är helt oacceptabelt att så många barn försvinner årligen, säger han.

Siffran som Fredrik Malmberg refererar till är 374 fall med barn som försvunnit under 2014 sedan de anlänt till Sverige. Antalet upprör inte bara BO utan även FN:s barnrättskommitté som nyligen riktade skarp kritik mot Sverige. Flertalet av barnen kan utsättas för våld eller sexuell exploatering och enligt FN är skyddet för barnen i Sverige alldeles för svagt.

– De konstaterar att Sverige inte är tillräckligt bra och den kritiken ska vi ta på allvar. Vi har ett gemensamt problem, säger Fredrik Malmberg.

Vid mötet ska polisen, Migrationsverket, Socialstyrelsen samt Skolverket delta.

Skärpa rutinerna

– Det är mitt jobb som barnombudsman att driva på så att barnkonventionen blir verklighet i statliga myndigheter. Hur tar vi emot de här barnen och vad kan man göra bättre i mottagandet? Om de försvinner, hur kan vi skärpa upp rutinerna och vad kan man göra när de väl hittats, säger Malmberg. Det kan inte fortsätta med de brister som finns.

TT: Vill du se någon form av nationell samordnare?

– Jag vill lyssna på vad myndigheterna har att säga men något som tydliggör det nationella ansvaret för de här barnen, det kommer självklart att krävas.

Gott hopp

I Migrationsverkets senaste rapport är prognosen att cirka 7 800 barn anländer till Sverige i år, i så fall en ökning från tidigare år, vilket ytterligare förstärker hur allvarlig situationen är. Fredrik Malmberg är ändå positiv inför mötet.

– Det hänger på deltagarna men jag har ändå gott hopp. Vi har fått en positiv respons och jag tror att det ska komma ut något konkret och tydligt.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes