Hormoner i klimakteriet kan ge cancerEMBARGO

Publicerad:
Uppdaterad:

Hälsa. Kvinnor som tar hormoner i övergångsåldern riskerar att drabbas av äggstockscancer - även efter en kortare tids användning. Det visar en analys som presenteras i Lancet.

Flera tusen svenska kvinnor i klimakteriet tar hormoner för att lindra de besvär som övergångsåldern innebär.

Att behandlingen kan öka risken för cancer i bland annat äggstockarna har varit känt länge. Men tidigare forskning har visat att denna risk endast finns vid en längre tids användning, tio år eller mer.

Forskare vid Oxford University har nu analyserat 52 epidemiologiska studier där 21 488 kvinnor från Europa, Nordamerika och Australien med äggstockscancer ingick. Det visar sig att risken för äggstockscancer ökar med 40 procent även efter några få års användning.

Förhöjd cancerrisk

Enligt en av forskarna, professor Richard Peto, visar analysen att för kvinnor som börjar ta hormoner i 50-årsåldern och tar dem fem år framåt, blir det ett extra cancerfall per 1 000 användare och ett extra dödsfall i äggstockscancer per 1 700 användare.

Ingrid Wikström, gynekolog vid Läkemedelsverket, påpekar att risken för cancer i samband med hormonterapi alltid måste vägas mot hur stora besvären är.

– Man ska också komma ihåg att bakgrundsrisken, det vill säga risken att drabbas oavsett behandling eller inte, är större än den riskökning som behandlingen innebär, säger hon till TT.

Risken minskar över tid

I den aktuella studien var risken att drabbas signifikant för kvinnor som hade använt hormoner i fem år eller mer. Bland de kvinnor som slutade ta hormoner efter fem år minskade risken med tiden, även om den fortfarande var förhöjd tio år senare.

Den riskökning som syntes i studien var densamma oavsett om behandlingen bestod enbart av östrogen eller östrogen i kombination med progesteron (gulkroppshormon).

TT

Publicerad: