Inrikes

Studie: Missbruksbarn far mycket illa

INRIKES

Missbruk. Barn till missbrukare löper sju gånger större risk än andra barn att utveckla ett eget missbruk, visar en forskarstudie som presenteras på DN:s debattsida.

Minst 60 000 barn i Sverige har en föräldrar med allvarliga missbruksproblem, visar studien som bland annat bygger på erfarenheterna hos sammanlagt över en halv miljon barn som forskare vid Karolinska institutet och Stockholms universitet följt upp i dryga 30 årsåldern.

Studien visar att omkring åtta procent av dessa barn har eller har haft en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk sjukdom. Studien omfattar alla som föddes mellan 1973 och 1978.

Eget missbruk

I jämförelse med andra jämnåriga var risken för våldsam död till följd av självmord, olyckor, våld eller eget missbruk nära tre gånger så stor för dem som hade föräldrar med missbruk och fördubblad för barn till psykiskt sjuka, skriver artikelförfattarna som består av representanter för Socialstyrelsen, Karolinska institutet, Göteborgs universitet samt företrädare för stöd- och anhörigföreningar.

"Trots att föräldrar med missbruk ofta har kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården är det i dag vanligt att inte barnens behov av hjälp uppmärksammas förrän de har fastnat i ett eget missbruk", skriver artikelförfattarna som poängterar behovet av att rikta stöd till dessa barn och deras familjer.

Hemma från skolan

I ytterligare en studie som Göteborgs universitet står bakom har en kartläggning gjorts bland niondeklassare i slumpvis utvalda skolor. Den visar att omkring sju procent av de drygt 2 400 svarande 15-åringarna ägnade sig åt omfattande omsorgsarbete i familjen. Resultatet visar också att tre procent av barnen stannar hemma från skolan för att ta hand om någon i familjen minst en dag i veckan.

"För att barn med missbruk i familjen inte ska fara illa när de tar ett orimligt stort ansvar för sina anhöriga behöver de stöd. Dessvärre är det inte en självklarhet att de får det. Deras behov behöver därför uppmärksammas- och det mycket tidigare", uppmanar artikelförfattarna sist i sin text på DN Debatt. .

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes