Svårt ordna skola för asylsökande

Publicerad 2015-03-24

Asylpolitik. Många kommuner befarar att de snart inte kan ta emot fler asylsökande elever. Kommunerna måste få hjälp om de ska klara sitt uppdrag, enligt Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Omkring 14 000 asylsökande barn och tonåringar i skolåldern kom till Sverige i fjol. Den snabba tillströmningen sätter kommunerna på prov, då de ska rekrytera lärare och ge stöd till elever med skiftande bakgrund och behov. En ny rapport från Skolinspektionen, efter tillsyn i 30 kommuner, visar att många befarar att pengar och kompetens snart inte räcker.

Det behövs därför riktat stöd till vissa kommuner, regler som underlättar köp av tjänster kommuner emellan och specialregler för att snabbt få in lärare med rätt språkbakgrund i skolorna, skriver Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting i en debattartikel i DN.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) konstaterar att rekrytering av nyanlända lärare är ett av de snabbspår in på arbetsmarknaden som regeringen flaggat för. Om kommuner som bedömer att deras kapacitet snart inte räcker säger han:

– Då måste staten kunna ta ett större ansvar. Vi har i budgeten 300 miljoner till skolor med särskilt tuffa förutsättningar eller där man tar emot många nyanlända på kort tid. Redan nästa år är den summan fördubblad till 600 miljoner kronor.

TT