Krav på stopp för diskriminering

Föräldraskap. Kring 30 procent av barnen till föräldrar med utvecklingsstörning omhändertas, ofta på lösa grunder, skriver sex experter på DN-debatt.

De hänvisar till ny forskning som visar på "allvarliga brister i socialtjänstens hantering".

"För att diskrimineringen ska upphöra måste socialtjänsten bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga utan fördomar, utveckla rutiner som motverkar risken för vanvård och ge omvårdnadsfokuserad utbildning", skriver de sex.

TT

Publisert: