M-krav på stärkt psykologförsvar

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Försvar. Kampen om informationen har blivit en allt viktigare del av säkerhetspolitiken, konstaterar Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han efterlyser ett stärkt psykologiskt försvar.

"Vi ser hur historieförfalskningen och verklighetsförvanskningen används i Östersjöområdet. Och hur Islamiska staten, IS, i en helt annan del av världen pumpar ut ord och bild kring sitt blodiga jihadistkrigande", skriver Wallmark och pekar på att utvecklingen av ny teknik, internet och sociala medier gör avsändaren svårare än förr att identifiera även om "påverkan inte är något nytt".

Artikelförfattaren skriver också att "parallellt med att möjligheterna att sprida desinformation ökar som ett resultat av teknikutvecklingen så är den granskande journalistiken på tillbakagång. Sämre lönsamhet i mediebranschen leder till krympande redaktioner och mindre tid till viktig faktagranskning".

När det gäller den myndighet som i dag har samordningsansvar - Myndigheten för samhällskydd och beredskap - efterlyser Wallmark att Sverige tar ett "helhetsgrepp kring det psykologiska försvaret" då flera andra aktörer i dag har det praktiska ansvaret.

Därför vill M "utreda möjligheten att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet för att rusta vår förmåga att stå emot psykologisk krigföring".

TT

Publicerad: