MP närmar sig S

Publicerad:
Uppdaterad:

Skövde. Friår och krav på kortare arbetstid finns kvar.

Men medborgarlön är ett minne blott. Nu är det rätt till arbete och egen försörjning som utgör grunden för Miljöpartiet.

Ett arbetsmarknadspolitiskt program antogs av partikongressen på lördagen.

Där slås fast att partiet ska verka för att heltidsanställning blir norm och att rätt till deltid utökas. Ersättningen vid arbetslöshet ska vara 80 procent av lönen för flertalet, helt i enlighet med den socialdemokratiska modellen.

Tidigare har partiet mer talat om behovet av grundtrygghet för medborgarna. Kvar finns dock kravet på att golven ska höjas i takt med att taken höjs.

– Vi står för ett maktskifte och då måste vi förhålla oss till arbetsmarknaden som den ser ut. Moderatregeringen har visat hur destruktivt det blir när man nedmonterar försäkringarna, sade Akko Karlsson, ledamot i partistyrelsen, då hon inledde debatten.

– För att vi ska klara klimatomställningen måste människor känna trygghet, argumenterade Ulf Holm.

Partiet vill korta normalarbetstiden till 35 timmar i veckan. Men kravet har tonats ned. Ett förslag om att MP i arbetsgrupperna tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inför valet 2010 "för fram arbetstidsförkortning som en nödvändig del i en eventuell rödgrön regerings klimatpolitik" röstades ner.

I första hand ska småbarnsföräldrar få kortare arbetstid.

På ett par punkter gick kongressen emot partiledningen. Den sade nej till att friårsvikariat i första hand ska gå till yngre arbetslösa och till att jämställdhetsplaner ska genomföras årligen, vilket har avskaffats av regeringen.

TT

Publicerad: