Inrikes

Dagens barn blir 100 år gamla

INRIKES

Stockholm. Av de människor som föds i dag kommer fler än hälften att bli minst 100 år, enligt en forskarrapport.

Men vi får inte bara längre liv. Många fler riskerar att bli dementa och pensionsåldern kan höjas med uppemot tio år.

Forskarna bakom rapporten, som publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet, påpekar att medellivslängden i Västeuropa, USA, Kanada, Australien och Japan ökat med 30 år eller mer sedan år 1900 och det mesta pekar mot att livslängden kommer att öka ytterligare det här århundradet, menar forskarna.

Slutsatsen blir att de flesta barn som fötts sedan år 2000 i de mest avancerade länderna kommer att kunna fira sin 100-årsdag.

Frågan är i vilket skick alla dessa gamlingar kommer att vara, men på den punkten är forskarna försiktigt optimistiska. Vid nästa sekelskifte kommer den medicinska utvecklingen att ha förbättrat situationen ytterligare. Men om inte forskningen gör påtagliga framsteg blir problemen enorma.

Förekomsten av cancer och hjärt-kärlsjukdomar kommer att fortsätta att öka och dessutom kommer allt fler att bli dementa, spår Mårten Lagergren, docent vid Stockholms universitet.

– Förekomsten av demens i en årskull fördubblas, i runda slängar, vart femte år från 75-årsåldern, säger han.

Längre livslängd kommer också att få dramatiska effekter på ländernas pensionssystem.

– Nu har vi en faktisk pensionsålder på 62 år. Den skulle sannolikt behöva höjas till uppåt 70 år, om det nuvarande pensionssystemet behålls, säger Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri vid Uppsala universitet.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes