Lättare för somalier få jobb i USA

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Varannan somalier som invandrat till USA och Kanada har arbete, medan bara var femte av dem som kommit till Sverige har fått jobb. Nu ville integrationsministern ta reda på hur Sverige kan bli bättre på att få ut människor från Somalia på arbetsmarknaden

Det finns flera förklaringar till varför Sverige lyckas sämre än andra länder, enligt rapporten "Somalier på arbetsmarknaden - vad kan Sverige lära? som presenterades av integrationsminister Erik Ullenhag (FP) i dag. Länder som USA, Kanada och Storbritannien har en mindre andel nyanlända. 80 procent av drygt 40 000 somalier som finns i Sverige har kommit efter 2000. Andelen högutbildade är större i de länderna. 70 procent av somalierna i Sverige har bara förgymnasial eller okänd utbildning.

Andra faktorer är språket, flera somalier kan redan engelska när de kommer till de länderna. Tillgången till "enkla jobb" är större och trösklarna till arbetsmarknaden är lägre. Det är också något enklare att starta företag i till exempel USA.

I rapporten föreslås att kommuner och arbetsförmedlingen ger en större roll åt somaliska serviceorganisationer i arbetet med att hjälpa somaliska invandrare att söka bostad, arbete, utbildning eller starta eget företag.

Kommuner föreslås också att inrätta lokala "basarer" med många små affärslokaler nära invandrartäta bostadsområden. Ett sådant projekt är redan på gång i Malmö.

Awes Ahmed Osman, själv somalisk flykting och nu samhällsvägledare för somalier i Hallstahammar och Nyköping, tycker att rapportens idéer är bra.

– Det är ett jättebra förslag att låta somaliska organisationer sköta informationen om hur det svenska samhället fungerar. Det är stor skillnad i hur de somaliska och svenska systemen fungerar, säger han.

Han tycker också att idén med lokala basarer är bra.

– Somalier är mycket affärsmässiga. I Somalia jobbar 80 procent med att sälja olika saker, så det passar jättebra att arbeta med sådana här lokala basarer, säger Awes Ahmed Osman.

Integrationsminister Erik Ullenhag är något mer tveksam till idén att låta somaliska organisationer ta över integrationsarbetet.

– Som komplement tror jag att det är jättebra. Men jag är mer tveksam till att helt överlåta integrationen till etniska grupper. Det kan stjälpa mer än hjälpa. Men vi måste hela tiden anpassa integrationen till de människor som kommer hit, säger han.

– Men den viktigaste slutsatsen av den här rapporten är att vi kan lära av andra människor att bli bättre, säger Ullenhag.

TT

Publicerad: