Utbrott av mässling i två län

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Ett tiotal människor i Stockholms och Uppsala län har smittats av mässling.

Det senaste fallet rapporterades för bara några dagar sedan.

Smittskyddsläkare uppmanar alla att se över sitt vaccinationsskydd.

Den som misstänker att den fått den mycket smittsamma virussjukdomen ska först av allt ringa sjukvårdsrådgivningen - inte sätta sig på en akutmottagning eller vårdcentral, framhåller läkaren Katarina Widgren vid Smittskyddsinstitutet.

Då får man veta hur man ska få kontakt med vården utan att utsätta andra för smitta.

Mässling ger hög feber, hosta, röda ögon, ljuskänslighet och röda utslag. Katarina Widgren säger att vaccinationsskyddet mot mässling är generellt gott i Sverige. Men hon manar ändå människor att se över sitt skydd mot sjukdomen.

Spridningen började med en person som smittats utomlands. I Stockholm, där senaste fallet konstaterades den 2 februari, kan spridningen fortfarande pågå. I Uppsala bedöms spridningen definitivt ännu pågå.

– Där letar de fortfarande bland smittades anhöriga och andra som de har haft kontakt med, så det är möjligt att man hittar fler fall, säger Widgren.

Bland dem som smittats av mässling i Uppsala och Stockholm är en del vuxna, som har saknat skydd mot sjukdomen.

– Mässlingsvaccinet infördes i barnvaccinationsprogrammet först 1975. Om man är född tidigare och inte fick någon spruta då men klarade sig från att bli sjuk, så har man inget skydd, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Smittskyddsinstitutet.

TT: Hur många handlar det om?

– Någon procent, kanske, av fyra till fem miljoner människor, så det är ett antal tusen.

Även barn under 18 månader är i farozonen. Det är vid den åldern som den första sprutan ges.

– Eftersom vi i Sverige normalt inte har mässling, så ger vi den första sprutan senare än i andra länder. Den ger bättre effekt då, men det innebär samtidigt att barn yngre än 18 månader saknar skydd. Mässling är en mycket allvarlig sjukdom, oavsett ålder, och i Europa har vi ett antal dödsfall varje år.

Flera av de mässlingsdrabbade i Uppland har behövt sjukhusvård, dock inte intensivvård.

Inger Andersson von Rosen, smittskyddsläkare i Uppsala, uppmanar alla att se över sitt vaccinationsskydd. Framför allt om du är född på 1960-talet och en bit in på 1970-talet, det vill säga innan vaccinet infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet.

– På 1950-talet cirkulerade väldigt mycket mässling, men det avtog på 1960- och 1970-talen. Så om man är född då och inte är säker på om man haft sjukdomen eller om man vaccinerats, så bör man vaccinera sig. Risken att smittas är liten, men det är en allvarlig sjukdom.

Både vården och allmänheten bör nu "tänka mässling", säger hon.

– Förutom feber och hosta är ögonsymtom typiska för mässling. Rodnade ögonvitor och ljusskygghet. Utslagen också, förstås, men de kommer senare.

TT

Publicerad: