Friskolor mest benägna höja betyg

INRIKES

Stockholm. Konkurrensen mellan gymnasieskolorna och viljan att visa bra resultat kan förklara varför vissa skolor ger eleverna högre kursbetyg än provbetyg. Det är Skolverkets slutsats efter en analys av nationella prov i matematik, engelska och svenska i våras. Analysen visar att framför allt de fristående skolorna ger ett högre kursbetyg än vad eleverna presterade på proven. Störst är skillnaden i matematik, och vanligast är att höja från F till E.

TT