Stor bostadsbrist för hotade kvinnor

Stockholm. Bostadsbristen är akut bland våldsutsatta kvinnor. Nu kräver landets kvinnojourer att politikerna agerar.

– Kommunerna måste ta sitt ansvar. Det måste också byggas fler hyresrätter, säger Carina Ohlsson, förbundsordförande för kvinnojourerna.

Fler och fler av landets kvinnojourer har signalerat till Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) om den allt svårare bostadssituationen för de våldsutsatta kvinnorna.

De tvingas att bo i flera månader på kvinnojouren, vilket orsakar platsbrist och stänger ute andra kvinnor som behöver skyddat boende. I exempelvis Södertälje har kvinnojouren bara sedan i september tvingats att säga nej till 18 kvinnor, jämfört med 24 kvinnor på hela förra året.

En del kvinnor tvingas att flytta till vandrarhem eller i en del fall tillbaka till sin misshandlande partner.

– Så det känns väldigt allvarligt just nu för många, säger Carina Ohlsson.

SKR kräver att varje kommun upprättar en handlingsplan för att lösa bostadsfrågan för de våldsutsatta kvinnorna och barnen. Man poängterar också att regeringen har ett nationellt ansvar för att det byggs fler lägenheter och finns hyresrätter.

– Det är ganska många av de här kvinnorna som inte kan köpa sig en bostadsrätt eller en villa, säger Carina Ohlsson.

TT

Publisert: