"Utred alltid barns självmord"

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Det är djupt oroande att självmord blivit vanligare bland barn och unga vuxna, medan de minskat i andra åldersgrupper, skriver barnombudsmannen Fredrik Malmberg och psykologen Åsa Landberg på DN-Debatt.

Enligt dem saknas kunskap om situationen för de barn som väljer att ta sitt liv och därför bör regeringen införa obligatoriska dödsfallsutredningar efter barns självmord. Sådana undersökningar genomförs när ett barn dött till följd av brott, enligt den så kallade lex Bobby.

Artikelförfattarna skriver att bland annat FN:s barnrättskommitté har utryckt oro över de höga självmordstalen bland unga i Sverige. De konstaterar också att utvecklingen i Sverige, med ökande antal självmord bland unga, skiljer sig från de flesta andra länder i EU.

– Vi har fått ner självmord i alla andra åldersgrupper utom just bland barn och unga. Det finns ingen självklar förklaring till varför och det är mycket oroande, säger barnombudsman Fredrik Malmberg till TT.

Enligt honom skulle en utvidgning av lex Bobby framför allt ge ökad förståelse för vad som ligger bakom barns självmord. Dagens sekretesslagstiftning gör det svårt att se eventuella missar i samarbetet mellan olika myndigheter.

– Det som är bra med lex Bobby är att den inte främst handlar om att ställa någon till svars utan om att lära och förstå.

Fredrik Malmberg vill också att de anhöriga till en ung person som tagit sitt liv ska erbjudas att bli intervjuade i samband med utredningen så att även deras erfarenheter kan tas tillvara.

– De kan ha kunskaper om brister i bemötandet från myndigheternas sida, som inte myndigheterna själva är medvetna om.

I snitt per år begick 124 personer mellan 15 och 24 år självmord mellan 2009 och 2011, enligt rapporten Folkhälsan i Sverige 2013 från Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

Lex Bobby kallas en lag som infördes efter mordet på tioårige Bobby i Jönköpingstrakten 2006. Den säger att en så kallad barnskyddsutredning ska starta när ett barn dött av våld eller andra brott. Utredarna ska bland annat granska om det finns systemfel i skyddsnätet som kan ha bidragit till dödsfallet.

TT

Publicerad: