Nytt larm om elevers mattekunskaper

Stockholm. Två forskare slår larm om svenska gymnasieelevers matematikkunskaper. Lektorn Christian Bennet och före detta universitetslektorn Madeleine Löwing anser att deras studie av gymnasieettor talar ett entydigt språk.

"Alldeles för många elever har mycket dåliga kunskaper när det gäller så grundläggande färdigheter som att addera och multiplicera enkla bråk eller hantera procentberäkningar", skriver de i en artikel på Dagens Nyheters debattsida.

Forskarna har analyserat resultat från samtliga elever, cirka 1 500, i gymnasiets första årskurs i en "större mellansvensk kommun" - de nämner dock inte vilken.

Enligt Bennet och Löwing ökar inte elevernas matematikkunskaper med åren.

"Elevernas resultat när det gäller begrepp och enkla räkneoperationer är ungefär desamma i åttan som i sexan. Till och med under det första året på gymnasiet har hälften av eleverna problem med grundläggande beräkningar som de borde ha lärt sig under mellanstadiet", skriver de i DN.

Bennet och Löwing drar slutsatsen att eleverna "uppenbarligen inte förstått den matematik de läst under sina tidigaste skolår och har heller inte hämtat in dessa kunskaper senare".

"Detta är anmärkningsvärt och man kan fråga sig hur det är möjligt att en elev går år efter år i skolan utan att lärarna reagerar på att eleven saknar grundläggande matematikkunskaper".

Fakta. Det här klarade inte eleverna:

38 procent av cirka 1 500 elever i gymnasiets årskurs ett i en mellansvensk kommun kan inte beräkna 7x8+5.

54 procent förstod inte vad de ska betala om de får 15 procents rabatt på 720 kronor.

44 procent kan inte addera fyra femtedelar och två tredjedelar.

48 procent kan inte multiplicera två enkla bråk.

50 procent kan inte dividera 0,16 med 4.

88 procent kunde inte dra roten ur en niondel.

Källa: Dagens Nyheter (TT)

TT

Publisert: