Toahink i stället för äldreboende

Publicerad:
Uppdaterad:

Heby. En 99-årig man nekas äldreboende av Heby kommun, trots att han har svårt med trapporna till sitt badrum.

I stället ska han ha en toaletthink på bottenvåningen, anser kommunen.

Sedan mannen ramlat och slagit sig två gånger lade kommunen fram lösningen med en toahink, skriver Aftonbladet.

– Jag trodde inte att det var sant. När jag sade att jag inte tyckte att det var värdigt, att det är förfärligt att en gammal människa ska sitta på en hink, sade de bara att de har många brukare som har det så, säger mannens dotter till tidningen.

Ålder eller en dåligt fungerande bostad är inte tillräckliga skäl för att få plats på ett särskilt boende, enligt Heby kommun.

– Det finns 60-åringar med svår demens som är berättigade till boende, liksom det finns pigga 100-åringar som klarar sig med hemtjänstinsatser, säger Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor.

TT: Den här mannen är ändå snart 100 år, han förefaller väldigt skör och har fallit flera gånger hemma - vad är det som saknas för att han ska få plats på ett särskilt boende?

– Han har inte bedömts ha ett tillräckligt omvårdnadsbehov. Det är ett tjänstemannabeslut som tagits efter socialtjänstlagen.

Mannen har överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten, som dock gav kommunen rätt.

TT

Publicerad: