GMO-policy överges av mjölkbranschen

Göteborg. Mjölkbranschen lämnar sin gemensamma policy om att kor ska ha foder som är fritt från genetiskt modifierade organismer (GMO).

– Det är ingen branschpolicy längre utan det är upp till varje företag att besluta i GMO-frågan, säger Gunnar Pleijert, ordförande i Mjölkdelegationen, den avdelning inom LRF som fattat beslutet.

Orsaken är att överenskommelsen kan strida mot konkurrenslagstiftningen.

– Sammantaget har man från den juridiska expertisens sida kommit fram till att det finns risker i det här sammanhanget, säger Gunnar Pleijert.

Däremot kommer Arla Sverige att fortsätta kräva GMO-fritt foder, uppger företaget i ett pressmeddelande. Bönderna ska fortsatt få extra ersättning för det.

– Ett stalltips är väl att GMO-frihetskravet kommer att finnas kvar. Fast frågan ägs av varje enskilt mejeriföretag och inte av branschen som sådan, säger Gunnar Pleijert.

TT

Publisert: