Inrikes

Betygens värde urholkas

INRIKES

Stockholm. Svenska niondeklassares kunskaper dalar, enligt Pisa-undersökningen. Samtidigt blir betygen bättre.

Det går inte ihop och experterna är eniga: Betygen glider allt längre från verkligheten.

– Lärare utsätts för en relativt stark press från föräldrar. Om det samtidigt finns en uttalad eller outtalad önskan från skolledning och skolchefer att "sabba nu inte det hela genom att sätta för låga betyg" står läraren rätt ensam, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Han pekar på en av förklaringarna till varför niondeklassarnas snittbetyg stigit under 2000-talet. På en skolmarknad vill ingen se dåliga resultat.

De nationella proven bromsar sannolikt betygsinflationen något, men proven ges inte i alla ämnen.

– Risken finns att betygen vilseleder, att man tror att allt är frid och fröjd, säger Per Thullberg, Skolverkets tidigare generaldirektör och ordförande i det blivande Skolforskningsinstitutet.

Skolexperternas omdöme är att Pisaresultaten måste tas på allvar, medan betygen inte duger för att beskriva verkligheten.

– Jag tvekar inte att beteckna det som ett allvarligt systemfel i den svenska skolan. Det är väldigt illa att vi systematiskt får felriktad information, säger professor Jan-Eric Gustafsson vid Göteborgs universitet.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes