Klartecken för Förbifart Stockholm

INRIKES

Stockholm. I sommar börjar bygget av motorvägssatsningen Förbifart Stockholm. Arbetsplanen har vunnit laga kraft sedan regeringen beslutat att avslå överklaganden.

"Detta gäller de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen", skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Förbindelsen, som kritiserats av bland annat miljörörelsen, innebär att E4 väster om Stockholm får en ny sträckning. Merparten av de 21 kilometrarna ska gå i tunnel.

TT