IPCC: Klimathotet kan avvärjas

Stockholm. Det är fullt möjligt att avvärja klimathotet och dämpa temperaturökningen på jorden. Men för att lyckas krävs mycket kraftiga minskningar av växthusgasutsläppen de närmaste decennierna.

Den slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

I rapporten hävdas också att kostnaderna för de nödvändiga åtgärderna är överkomliga. Tillväxten i världsekonomin kommer bara att minska med cirka 0,06 procentenheter om året.

Rapporten, som presenteras vid en presskonferens i Berlin, slår fast att det går att nå tvågradersmålet, det vill säga förhindra att temperaturökningen på jorden överstiger två grader Celsius, om växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70 procent till 2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 36 år. Det låter inte omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt svårgenomförbart, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till rapportens kapitel om styrmedel.

Bland nödvändiga åtgärder för att minska växthusgasutsläppen nämns satsningar på förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är också viktigt att hejda avskogningen i många länder, och i stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men ännu bara befinner sig på försöksstadiet.

– Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad för företagen, säger Sterner.

Sterner befarade ett tag att det inte skulle bli någon rapport alls.

– Med tanke på att vi står inför en planetär nödsituation kändes det som att man fick vara tacksam för att inte allt bröt samman. Vissa länders representanter kom med ideliga invändningar. Men kanske mycket av detta var en del av förhandlingsspelet, säger han.

Miljöminister Lena Ek (C) har precis kommit hem från världsbanksveckan i Washington och noterade på mötena där hur viktig klimatfrågan blivit:

– Det positiva är att man pekar ut att det går att klara av kraftiga utsläppsminskningar, säger hon till TT.

– Hela temat var hur allvarlig den här frågan är, men också att enda vägen att ha stabil ekonomi framöver är att åtgärda växthusgasutsläppen. Det har skett en total omsvängning bara det senaste året i stora organisationer som Världsbanken och Internationella valutafonden.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson gläds åt att rapporten slår fast att det faktiskt finns väldigt mycket som vi kan göra åt klimathotet. Hon pekar på energieffektivisering, smarta transporter med tåg och kollektivtrafik, mer vegetariskt i skolorna med mera.

– Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de tidigare rapporterna också har varit tydliga med det stora hotet. Då blir fokuset på lösningar mycket tydligare och det är välkommet, säger hon.

TT

Publisert: