Lärare trakasserade elev med slöja

Stockholm. Att en lärare uttryckte sig nedsättande om en elev som bar huvudduk var trakasserier. Det konstaterar diskrimineringsombudsmannen (DO) som nu ska stämma skolans huvudman i tingsrätten.

"En lärare är i en maktposition gentemot en elev och därför är detta en allvarlig händelse och ett viktigt ärende för DO att driva", säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

Det var 2012 som en lärare vid en gymnasieskola i södra Stockholm drev med eleven och ifrågasatte hennes val att bära huvudduk. Läraren ställde också frågor till eleven som antydde att hon snart skulle giftas bort. Detta agerande är trakasserier som har samband med religion, etnisk tillhörighet och kön, anser DO.

Efter händelsen undvek eleven att gå på lärarens lektioner och slutade använda huvudduk.

TT

Publisert: