Kraftig ökning av fel på järnvägen

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Småfel på järnvägen har under de senaste åren ökat dramatiskt, visar statistik som SVT har tagit del av. Om de inte åtgärdas kan felen med tiden förvärras och bli så kallade urspårningsfarliga fel.

Trafikverket mäter kontinuerligt skicket på järnvägen och delar in eventuella fel i fem olika klasser. Den första indikationen på fel kallas C-fel och enligt Riksrevisionen har dessa ökat med 181 procent mellan 2009 och 2012.

Framförallt den bistra vintern 2010 var tuff mot järnvägen men enligt Trafikverket kan utvecklingen också bero på ett minskat förebyggande underhåll.

I tisdags spårade ett godståg ur i södra Stockholm och skadorna på rälsen var så omfattande att trafiken varit stoppad under flera dagar.

TT

Publicerad: