Polisens anseende sjunker

INRIKES

(TT). Polisens anseende sjunker hos allmänheten, visar en ny Sifoundersökning som Svenska Dagbladet rapporterar om.

– Vi har fortfarande ett högt allmänt förtroende för polisen. Men vi tror inte att polisen presterar särskilt bra nu, säger Tovio Sjörén, chef för opinionsundersökningar på Sifo, till SvD.

Anseendet är lägre bland män och äldre personer än bland kvinnor och yngre. Sämst är det hos SD-sympatisörer, som i större utsträckning än andra anser att polisen inte presterar tillräckligt väl.

Sifos mätning visar på en statistiskt säkerställd nedgång de senaste månaderna.

– Det har varit en rad händelser under sommaren, bilbränder och oro i vissa områden. Det har nog inte förbättrat bilden av polisen, säger Tovio Sjörén.

Samtidigt skriver Dagens Nyheter att polisen i sin årsredovisning inte berättade att den klarar upp allt färre brott, vilket kritiseras av Riksrevisionen: I en granskningsrapport kallas polismyndighetens bedömning av brottsutredningsverksamheten för onyanserad.

I årsredovisningen skriver polisen att resultatet för utredningsverksamheten har varit oförändrad. Enligt Riksrevisionen beror det på att polisen tar fram statistiken på ett nytt sätt. När Riksrevisionen gjorde egna beräkningar visade det sig att brottsuppklarningen minskat.

Brott