Misstänkt terrorresenär frias igen

INRIKES

Brott. Den 25-årige mannen stoppades på väg till Syrien och tänkte troligen ansluta sig till en terrorgrupp. Trots det friar även Svea hovrätt mannen, den förste som åtalats i Sverige för att ha påbörjat en misstänkt terrorresa.

Redan när tingsrättens friande dom föll i somras konstaterade åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström att det är svårt att bevisa syftet med någons resa. Hon konstaterade också att varken själva resandet eller ett eventuellt sympatiserande med en terrororganisation är olagligt.

Nu går Svea hovrätt på samma linje som tingsrätten.

Den 25-åringe mannen greps på en flygplats i Turkiet på väg till Syrien och i hans bagage hittades bland annat en skyddsväst. Enligt åklagaren var hans syfte att ansluta sig till den terrorklassade gruppen Nusrafronten för att begå terrorbrott. Till åklagarens bevisning hörde bland annat vittnesuppgifter och foton som relaterade till islamistisk terror.

Brist på bevis

25-åringen har dock hela tiden hävdat att resans syfte var att hjälpa människor på plats. Svea hovrätt skriver i ett pressmeddelande att utredningen visserligen talar för att han faktiskt tänkte söka upp och ansluta sig till Nusrafronten. Men däremot anser rätten inte att det är bevisat att han hade för avsikt att begå terroristbrott och därmed faller hela åtalet.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) vill se ökade insatser i närområdet för att kunna åtala och döma terrorresenärer i de länder där brotten sker, snarare än i Sverige.

– Den stora svårigheten är inte lagstiftning, det är att samla bevis för att kunna fälla folk, säger Ygeman.

– Jag tror att vi från Europeiska unionen och världssamfundet måste satsa större ekonomiska och praktiska resurser på att stärka rättsväsendet på plats så att fler av de här terrorkrigsresenärerna ska kunna ställas till svars i närområdet och färre av dem återvända till Europa.

Medlemskap lagligt

Att göra det straffbart att vara medlem i en terrororganisation är dock ännu inget alternativ, enligt inrikesministern.

– Det är möjligt att det hade varit enklare, men det hade varit i strid med den svenska grundlagen. Så den möjligheten har vi inte, eftersom vi har organisationsfrihet i grundlagen. Däremot går ju regeringen nu vidare och kriminaliserar olika former av association till terrororganisationer, att man till exempel varit med och lagat mat eller ordnat transporter.

TT