Skatteflykt splittrar EU-parlamentariker

Publicerad:

Brott. De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade om vad EU borde göra för att motverka skatteflykt. När en majoritet av parlamentets ledamöter röstade för hårdare kontroll, valde M och SD att rösta mot.

Med 517 röster för och 68 nej-röster, ställde sig i onsdags Europaparlamentet bakom en rad förslag om hur EU:s länder ska bli bättre på att motverka skatteflykt och skattedumping. Alla partigrupper var splittrade, utom den gröna där alla ledamöter röstade för.

Rent konkret rekommenderar parlamentet bland annat medlemsländerna att skärpa lagstiftningen, att i större grad öka transparensen och dela mer information om skattebetalarna mellan sig, att införa en gemensam minimibas för bolagsskatt och ge bättre skydd åt så kallade "visselblåsare".

Ingen bindande resolution

Beslutet blir varken bindande för något enskilt land eller för EU-kommissionen eftersom skatter räknas som de enskilda medlemsstaternas ansvarsområde.

Av de svenska ledamöterna valde endast Moderaterna och Sverigedemokraterna att rösta mot resolutionen.

– Vi är mot att man på EU-nivå blandar sig i olika skattesystem och nivåer för skatteuttag, men vi tycker att det är rimligt att försöka hitta vägar så att inte företag ska kunna hoppa runt mellan länder och låtsasplacera sin verksamhet i ett land av skatteskäl, att det bildas skatteparadis, säger Marita Ulvskog (S) som röstade med rekommendationerna.

"För långtgående förslag"

– Vi röstade emot eftersom vi inte vill överföra skattekompetens till EU-nivå. Det är snarare märkligt att de andra röstade som de gjorde, säger Gunnar Hökmark (M) men tillägger att man även är emot själva förslagen, som man tycker är alltför långtgående, som exempelvis en gemensam skattebas för bolag.

– Vi tycker att man ska hålla sig till OECD:s regelverk.

TT: Det är ingen poäng att EU går längre än OECD?

– Nej, då skapar man nackdelar för europeiska företag. Dessutom skapar vi gråzoner för de som vill utnyttja olika regler. Ska man bekämpa skattefusk måste man ha enhetlighet, säger han.

TT

Publicerad: