Färglopp kan vara hälsofarligt

INRIKES

Hälsa. Färgpulvret som används vid löpartävlingar som Color Run kan vara skadligt för hälsan, skriver Västerbottens-Kuriren.

Det är arbetsmiljömedicin vid landstingen i Umeå och Örebro som har granskat fenomenet och som kommit fram till att deltagarna utsätts för halter av partiklar som är flera gånger över de värden som Arbetsmiljöverket har satt upp.

– Att andas in partiklar är alltid dåligt för hälsan, och kan leda till lungsjukdomar, säger Katja Hagström, som är yrkes- och miljöhygieniker, till SR P4 Örebro.

Under motionsloppen springer deltagarna runt en bana samtidigt som de får färgpulver kastat på sig.

Främst är det känsliga personer, som astmatiker, som ska se upp för partiklarna. Slutsatsen är dock att det behövs fler riskbedömningar för att komma till klarhet med om färgloppen utsätter människor för hälsorisker eller inte.

TT