Damberg vill att EU stoppar jobbstöd

INRIKES

Statsstöd. Näringsminister Mikael Damberg (S) och tre av hans europeiska kollegor vill att EU-kommissionen ska förhindra att statsstöd används för att flytta jobb från ett land till ett annat inom Europa.

Damberg säger att "allt fler" företag överväger om de ska flytta hem produktion till Sverige. Då ska inte EU tillåta stöd som gör att "mindre konkurrenskraftiga medlemsländer tar svenska jobb och företag".

– Vi uppfattar det som att kommissionen skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till en ordning där det blir möjligt att åter ge statsstöd till verksamhet som flyttar. Det kan inte accepteras, säger Damberg med anledning av det brev som han och ministrar från Frankrike, Danmark och Norge (som är en del av EU:s inre marknad) skickar till EU-kommissionen.

I brevet kräver han och kollegorna skärpningar av reglerna för regionalt investeringsstöd, en typ av stöd som är möjliga i vissa delar av EU.

Damberg har ett svenskt exempel på flytt av produktion, där regionala investeringsstöd har använts, som han inte vill ska bli möjliga igen. Det gäller Cargotecs flytt av produktion från Lidhult i Småland till Polen vid två tillfällen, 2009 och 2014. Företaget fick polskt investeringsstöd för det och vid båda tillfällena var det i enlighet med EU:s regler för statsstöd.

Sedan dess har reglerna ändrats och i dag skulle sådana stöd inte gå an. Men Mikael Damberg befarar att kommissionen, i samband med att statsstödsreglerna åter ses över, kan byta fot på nytt och göra de aktuella stöden tillåtna igen.

TT