Inrikes

Skyddet för barn måste stärkas

INRIKES

Stockholm. Institutioner för omhändertagna barn måste bli bättre på att förebygga och förhindra att barnen utsätts för övergrepp under sin vistelse, konstaterar Socialstyrelsen som granskat totalt 363 Hem för vård eller boende (HVB).

En tredjedel av de granskade HVB-institutionerna brister i säkerhet och 4 av 10 behöver skapa rutiner för riskanalys. Granskningen, som är gjord tillsammans med länsstyrelserna, visar också att barnens åsikter inte alltid tas tillvara och att det finns brister i dokumentationen kring barnens vård och behandling.

Det är första gången som länsstyrelserna systematiskt har frågat barn och föräldrar om deras bild av behandlingshemmet och ungefär 1 100 barn har medverkat.

Av 363 behandlingshem som granskats uppfyller bara 55 alla uppställda kriterier när det gäller säkerhet, kvalitet, utbildning, hälsa, delaktighet och känslomässiga och sociala behov.

I 219 av hemmen konstaterade länsstyrelserna att det fanns brister och i 19 fall riktar länsstyrelserna stark kritik. Det gäller särskilt bristen på dokumentation men också avsaknaden av rutiner för att förebygga övergrepp.

De kritiserade behandlingshemmen finns framför allt i Gävleborgs, Jönköpings, Dalarna och Sörmlands län.

I flera fall har behandlingshemmen inte begärt utdrag ur polisens belastningsregister i samband med att man anställt personal.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes