Ygeman om domen: Behövs lagskärpning

Brott. Två män döms till livstids fängelse vid Göteborgs tingsrätt för terroristbrott i Syrien. Inrikesminister Anders Ygeman tycker att domen är glädjande, men menar samtidigt att det behövs en skärpning av dagens lagstiftning.

En viktig signal till de svenskar som åker iväg till Syrien. Det tror inrikesminister Anders Ygeman att dagens dom i det uppmärksammade terrormålet kommer att innebära.

– I grunden är det glädjande att det går att få fällande domar med befintlig lagstiftning mot terrorism, men vi kommer ändå att behöva stärka lagstiftningen för att kunna fälla fler som gett sig iväg och stridit, säger Anders Ygeman till TT och tillägger:

– Det här var ett tydligt fall där det fanns videobevisning, men det finns det inte i alla fall, säger han.

De båda männen, 30 och 32 år gamla, deltog i mordet på två män som fick sina huvud avskurna i Syrien 2013. Som bevis har chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström bland annat fört fram videofilmer på de båda morden under rättegången.

Gå att bevisa brottets syfte

Mark Klamberg, docent och lektor i folkrätt vid Stockholms universitet, tycker att dagens dom är intressant ur flera aspekter.

– Det fanns mycket bevisning mot de här männen och det var intressant att ta del av hur tingsrätten resonerat kring om den är tillräcklig och hur man ska rubricera brottet. På bilder och i video har man sett ärr och andra kännetecken som kopplar de här männen till brottet, säger han.

För att ett brott ska rubriceras som terrorbrott måste det gå att bevisa att brottets syfte varit att skapa fruktan hos andra.

– Det räcker inte att bara konstatera att handlingen blivit gjord, utan det måste ha funnits ett syfte. En del av bevisningen har varit saker som männen sagt på film, där de uttryckligen har sagt att syftet varit att skrämma deras motståndare. Därför är det rimligt att rubriceringen blir terroristbrott, säger Mark Klamberg.

Fungera avskräckande

Magnus Ranstorp, terrorexpert vid Försvarshögskolan, tror att domen har ett viktigt signalvärde.

– Förhoppningsvis kan detta fungera avskräckande för andra. Det har varit en diskussion om att det tidigare inte blivit juridiska konsekvenser av att man har varit nere i Syrien och stridit med de här grupperna. Men frågan är om det kommer att hålla även i hovrätten, säger Magnus Ranstorp.

De båda männen kommer att överklaga domen.

TT