5 000 kriminella och fler utsatta områden

Publicerad:

Brott. I de 61 områden som polisens klassar som "utsatta" i Sverige finns 5 000 kriminella och 200 kriminella nätverk.

Det skriver rikspolischefen Dan Eliasson och chefen för den nationella operativa avdelningen Mats Löfving, på DN Debatt.

En förändring för dessa områden kommer att ta "många år" och ska brytas genom mer resurser, hårdare straff och ökad kameraövervakning, enligt polischeferna.

Utsatta områden kännetecknas av hög kriminalitet, hög arbetslöshet, många socialbidragstagare och många invånare med invandrarbakgrund.

Att Sverige fått åtta nya områden som klassas som "särskilt utsatta", bekräftas också av Eliasson och Löfving.

"Polisen har länge sett en oroande utveckling i flera delar av landet, inte bara i storstädernas förorter. Vi har sett ett behov av en samlad lägesbild för att kunna styra resurserna mot rätt områden och utveckla rätt åtgärder".

Polischeferna tillbakavisar DN:s uppgifter om att rapporten om de utsatta områdena skulle ha försenats eftersom ämnet ansågs känsligt.

"Ingenting kunde vara mer fel. Tvärtom är det just för att lyfta fram problematiken som vi sammanställt rapporten."

TT

Publicerad: