Ännu inget C-stöd för regeringens förslag

Publicerad:

Politik. Regeringen har ännu inte fått Centerns stöd för att ge ensamkommande som studerar en ny chans att få stanna.

– Det förslag vi fått muntligt är fullt av hål och brister, säger C-ledaren Annie Lööf.

Regeringen väntas inom kort lägga fram en lagrådsremiss om sitt förslag för att ensamkommande unga med utvisningsbeslut som kom till Sverige 2015 ska få en ny chans att stanna om de studerar på gymnasiet.

För att få igenom förslaget i riksdagen krävs dock stöd från C.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet nådde en överenskommelse om en ny chans för ensamkommande i slutet av november. Sedan dess har regeringen, enligt Lööf, haft ett informationsmöte om det kommande lagförslaget med Allianspartierna.

Inga förhandlingar

C-ledaren har svårt att svara på hur sannolikt det är att partiet kommer att ge sitt stöd.

– Vi har ännu inte sett något skriftligt underlag, vi har bara muntliga redogörelser, säger Lööf.

Regeringen ska också ha haft kontakter med C för att få C:s synpunkter klargjorda. Några förhandlingar ska dock inte ha ägt rum.

Lööf pekar på flera brister i vad man hittills fått veta om lagförslaget. En är att även de som ljugit om sin ålder ska få en ny chans. En annan är att ensamkommande som arbetar och försörjer sig själva inte får det.

Nej från tre Allianspartier

Lööf tycker också att det är "rimligt" att möjligheten till uppehållstillstånd för särskilt ömmande skäl återinförs.

Centern vill dessutom att man gör ändringar i asylrätten i stället för i gymnasielagen. Partiets principiella inställning är att de som var minderåriga när de sökte asyl, men på grund av långa handläggningstider inte fick sin sak prövad innan de fyllt 18 år, ska ses som minderårig när fallet avgörs.

– Det är viktigt att ett sådant här förslag är rättssäkert och när det kommer till riksdagen kommer vi att ta ställning till de olika delarna, säger C-ledaren.

De övriga tre Allianspartierna har till skillnad från C redan sagt nej. Enligt Lööf skulle det inte vara något problem alls för C att som enda Alliansparti säga ja till regeringens kommande förslag.

TT

Publicerad: