Den vitnosade humlan är här

INRIKES

Vetenskap. Fälthumlan, stäpphumlan och äpplehumlan - alla har de tråkigt nog dött ut i Sverige. Stäpphumlan har inte setts sedan 1970-talet på Öland, men nu har ön berikats med en ny humleart: vitnoshumlan.

Bombus semenoviellus är den nya humlans latinska namn. Den immigrerade i somras till Torslunda, inte långt från den plats där stäpphumlan senast sågs. De båda arterna är dessutom nära släkt. Men stäpphumlans öde tros beseglat för gott - den försvann från sin sista förekomst i Frankrike 2008 och är nu förklarad globalt utdöd, skriver Sveriges lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Vitnoshumlan känns igen på sin gulvita behåring i ansikte, panna och bakben. Den färgteckningen är vitnoshumlan ensam om bland Sveriges alla humlearter.

TT