Influensasäsongen kan bli tuff

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Fler kommer sannolikt att bli svårt sjuka i influensa i vinter. Årets säsong väntas bli tuffare än fjolårets. Framför allt äldre kan komma att drabbas hårt.

Influensan brukar ta fart framåt julhelgen och toppen nås vanligen i februari. Ännu finns ingen säker prognos för hur årets säsong kommer att bli, men den blir sannolikt inte lika mild som i fjol, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det är nog att hoppas på lite för mycket, säger Hélène Englund, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Antalet bekräftade fall av influensa var i fjol det lägsta sedan pandemin 2009-2010.

Vaccination viktigt

Svininfluensan A(H1N1) dominerade, men i år ser även en annan influensavariant ut att komma starkt - A(H3N2) som har sitt ursprung i Hongkonginfluensan 1968.

– Det viruset drabbar framför allt äldre, vilket innebär att det kommer att bli ännu viktigare i år att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp, säger Hélène Englund.

I dag låter bara cirka 45 procent av de över 65 år vaccinera sig, vilket är långt från det europeiska målet om 75 procents täckning i äldre åldersgrupper. I yngre åldersgrupper tros täckningen vara ännu lägre.

– Många ser sig som unga, friska och starka och tänker kanske inte att de behöver vaccinera sig. Även en 65-åring är i dag ofta ganska pigg och känner sig inte gammal. Men de kan drabbas väldigt hårt, säger Hélène Englund.

Samtidigt kvarstår rekommendationen att vaccinera gravida, mot vilka inte minst svininfluensan har visat sig slå hårt.

– Vi har inget system för att följa hur många gravida som vaccinerar sig, men de signaler vi får är att fler och fler väljer att göra det, säger Hélène Englund.

Inte hundraprocentigt

Hon framhåller att säsongsinfluensavaccinet är ett helt annat än pandemivaccinet 2009 och att inga allvarliga biverkningar rapporterats.

Skyddseffekten vid vaccination är dock inte hundra procent.

– Men ett 50-60-procentigt skydd är mycket bättre än inget skydd alls, säger Inger Andersson von Rosen, sakkunnig läkare på Socialstyrelsen.

TT

Publicerad: