Färre nybörjare på högskolorna

INRIKES

Utbildning. Den nedåtgående trenden håller i sig. För sjätte läsåret i rad minskade antalet som börjar studera för första gången vid svenska universitet och högskolor.

Läsåret 2015/16 började drygt 86 000 nya studenter, skriver Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i ett pressmeddelande. Under läsåret 2009/10 var det omkring 107 000 nya studenter som började.

Det finns flera förklaringar till minskningen, bland annat nämns en bättre arbetsmarknad för unga.

"En annan tänkbar orsak är att införandet av den nya gymnasieskolan påverkat eftersom färre nu har grundläggande behörighet till högskolan", säger Niklas Karlsson, utredare vid UKÄ, i pressmeddelandet.

Den tyngst vägande orsaken är att universitet och högskolor fått ändrade ekonomiska förutsättningar, enligt Karlsson.

TT