Sjukpenningtalet på rätt väg

INRIKES

Sjukförsäkring. Sjukpenningtalet låg i november på 10,8 dagar. Det är samma nivå som månaden före men 0,4 dagar högre än ett år tidigare, meddelar Försäkringskassan.

Sjukpenningtalet anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år.

Regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar i slutet av år 2020. Enligt Försäkringskassan har förutsättningarna att nå målet förbättrats.

"Årsinflödet i nya sjukskrivningar har legat oförändrat runt cirka 600 000 sjukfall under de senaste 12 månaderna och fler sjukfall avslutas under det första sjukskrivningsåret. Samtidigt ökar sjukfall längre än två år, vilket motverkar den i övrigt positiva utvecklingen", säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

TT