Kvinnoöverskott i 50 kommuner

Befolkning. Sedan 2015 är männen i majoritet i Sverige. Men i ett 50-tal kommuner är kvinnorna fortfarande fler.

Särskilt stort är kvinnoöverskottet i och omkring storstäder och universitets- och högskoleorter, men också i vissa småkommuner som skånska Simrishamn.

– Det är trevligt att vi är attraktiva för kvinnor. Men vi får inte uppfattas som mindre attraktiva för män, säger Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig vid Simrishamns kommun.

Vid årsskiftet bestod befolkningen i den lilla kommunen på Österlen till 50,7 procent av kvinnor, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Fördelningen i Sverige som helhet var samtidigt 50,2 procent män och 49,8 procent kvinnor. Männen var i majoritet i 238 av landets kommuner. I en enda kommun - Båstad - var könsfördelningen helt jämn. I återstående 51 kommuner var andelen kvinnor störst.

Kvinnokommuner större

Det finns en slående skillnad mellan "kvinnokommunerna" och "manskommunerna" - de förra är betydligt större. I genomsnitt hade de kvinnodominerade kommunerna drygt 94 000 invånare, medan kommunerna med mansöverskott hade knappt 22 000 invånare i snitt. TT:s genomgång visar även att nästan en tredjedel av kommunerna med kvinnoöverskott har minst en högskola eller ett universitet, en mycket större andel än manskommunerna.

Dessa båda faktorer - kommunernas storlek och tillgången till högre utbildning - kan delvis förklara skillnaderna i könsfördelning mellan kommunerna, enligt Binniam Kidane, utredare på SCB.

– Yngre kvinnor flyttar till storstäder och universitets- och högskoleorter i högre utsträckning än män, säger han.

Förstår inte frågan

En av universitetsorterna med större andel kvinnor är Karlstad. Liksom i Simrishamn bestod befolkningen i Värmlandskommunen till 50,7 procent av kvinnor vid det senaste årsskiftet. Katarina Lindström, kommunikationsdirektör i Karlstad kommun, ser ingen anledning att dra några stora växlar på kvinnoöverskottet:

– Jag har svårt att se att det skulle kunna ha någon jättestor betydelse. Det är ju bra att veta att det ligger till på det här sättet, vi vet av annan statistik att kvinnor kan ha en annan inställning än män till olika saker. Men det är ju inte en så stor skillnad att vi på något sätt behöver anpassa utvecklingen av staden, säger hon.

Inte heller på Simrishamns kommun ser man några direkta konsekvenser av kvinnoöverskottet.

– Jag förstår inte frågan i dagens jämlika samhälle. Vad skulle det vara? Det låter väldigt gammaldags, säger Jan-Erik Zandersson.

Fotnot: SCB:s befolkningsstatistik baseras på folkbokföringen, där alla är registrerade som antingen man eller kvinna.

TT