Inrikes

V krävde besked om övervakning

INRIKES

Stockholm. Vänsterpartiet krävde under dagens riksdagsdebatt besked från regeringen om hur svenskar skyddas från godtycklig övervakning. Att slippa godtyckliga intrång i privatlivet är en rättighet, enligt Hans Linde (V).

Hans Linde (V) betonade att det är en mänsklig rättighet att slippa bli utsatt får godtyckligt intrång i privatlivet och slippa bli övervakad när man talar i telefon, skickar SMS:s eller skriver på Facebook.

– Det gäller oavsett om man är en småbarnsmamma i Lindome eller president i Mexiko, sade Linde.

Försvarsminister Karin Enström (M) försvarade den svenska försvarsunderrättelseverksamheten där FRA:s signalspaning i tele- och datakablar är en viktig del. Hon försäkrade att signalspaningen sker inom ramen för en tydlig lagstiftning, strikt kontroll och parlamentarisk insyn. Enström betonade att signalspaning bara får användas avseende "utrikes förhållanden" för att avslöja olika typer av allvarliga hot mot Sverige.

Även Socialdemokraternas Morgan Johansson försvarade den svenska signalspaningen.

– Utan den skulle vi bli som blinda kattungar i en osäker omvärld, sade han.

– Har vi inte en egen underrättelseverksamhet kommer vi att vara helt beroende av Natoländer för att veta vad som händer i vår omvärld.

Johansson uppgav att så länge signalspaningen sker inom uppsatta lagar och ändamål så kan Sverige inte vara utan den. Han kritiserade dock regeringen för att inte tillsammans med andra EU-länder stå upp mot USA och kräva besked om den amerikanska övervakningen.

Bakgrunden till riksdagsdebatten är uppgifter om att framförallt den amerikanska underrättelsetjänsten, NSA, ägnar sig åt omfattande övervakning av data och teletrafik i världen och att flera länders ledare utsatts för avlyssning. Det finns också uppgifter om att Sverige ska vara en viktig samarbetspartner till USA och Storbritannien när det gäller spaning i kablar.

Karin Enström ville klarlägga att inget annat land har rätt koppla in sig i svenska kablar, att inget annat land kan bestämma inriktningen på svensk signalspaning och att inget annat land kan begära tillstånd att få spana i svenska kablar.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes