Inrikes

Utredning av högre utbildningar

INRIKES

Stockholm. Regeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP) tillsätter en utredning för kvalitetssäkring av högre utbildningar. Utredare blir Harriet Wallberg Henriksson som fram till januari 2013 var rektor för Karolinska institutet. Uppdraget är tänkt att redovisas den 1 december 2014.

– Vi har sedan fem år tillbaka ett tufft och skarpt utvärderingssystem inom högskolan. Det är bra men systemet har fått kritik från europeisk nivå och systemet ska vara i samklang med den europeiska strukturen och därför behöver vi göra förändringar, säger Jan Björklund.

TT: Vilka förändringar?

– Det får utredaren titta på. Ytterst syftar det till att våra studenter ska gå på bra utbildningar. Inga studenter ska behöva gå på undermåliga utbildningar.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes