Fritt fram att sluta datalagra

Stockholm. Post- och telestyrelsen (PTS) meddelade i dag att man beslutat att inte ingripa mot operatörer som inte lagrar data. Det betyder att mobil- och bredbandsoperatörer kan sluta lagra data utan att riskera att få myndigheten efter sig.

Torsdagens unika beslut sätter press på regeringen att ändra lagen om elektronisk kommunikation.

Göran Marby, generaldirektör för PTS, säger till TT att han har beslutat att myndigheten inte kommer att vidta några åtgärder mot de operatörer som väljer att inte lagra data. PTS underrättade regeringen om beslutet under eftermiddagen.

– Vår analys av EU-domstolen visar att det finns stora svårigheter med att tillämpa lagen så som den är utformad i dag, säger han.

TT: Innebär beslutet en amnesti att inte behöva datalagra?

– Det här är en rätt unik situation. Den svenska lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv som alla medlemsländer har infört på något sätt, svarar Göran Marby.

– För oss är det viktigt att kunna ge någon form av inriktning på hur vi tänker förhålla oss till det här. Vi ser inte att vi har möjlighet att vidta åtgärder utifrån dagens bestämmelser om trafikdatalagring.

TT: Hur resonerade du?

– EU-domstolen pekar på ett antal saker i datalagringsdirektivet som den inte tycker är proportionerliga, enkelt uttryckt att nyttan av att spara den här typen av data inte tydligt nog ger en positiv effekt. Då sätter domstolen den personliga integriteten högre.

Göran Marby påpekar att lagen i Sverige ändå innehåller viss skyddslagstiftning som andra länder inte infört.

– Trots det ser vi att EU-domstolens dom skapar ett läge där vi har svårt att tillämpa den svenska lagstiftningen.

TT: Vad blir de praktiska följderna av beslutet för dem som datalagrar?

– Jag föreslår att de enskilda kunderna ställer den frågan till sin operatör.

TT: Vad innebär beslutet på längre sikt?

– I och med att vi meddelat regeringen beslutet kan man säga att vi har tagit initiativ till att lagen (om elektronisk kommunikation) behöver ses över.

TT: Men ingen operatör ska längre känna sig tvingad att lagra data enligt lagstiftningen?

– Vi kommer inte att vidta några åtgärder, upprepar Göran Marby.

Flera operatörer begärde i dag omedelbar vägledning från PTS för att säkerställa att inte bedriva verksamhet som strider mot svensk lag.

Efter en analys inom PTS fattade generaldirektören formellt beslutet i dag och det är det svar som operatörerna nu har att förhålla sig till.

TT

Publisert: