Inrikes

Klimatexpert ger förvärrad prognos

INRIKES

Chicago. Halterna av drivhusgaser i atmosfären ökar snabbare än väntat. Nu krävs vassa åtgärder om inte klimatsystemet ska nå en kritisk gräns redan vid slutet av detta århundrade, spår en av FN:s tyngsta klimatexperter.

Chris Field, ordförande för en av arbetsgrupperna inom FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), målar en mörkare bild än tidigare av de pågående klimatförändringarna.

Prognoserna i den rapport som IPCC presenterade 2007 var för optimistiska, säger Field under ett symposium vid det pågående forskarmötet AAAS i Chicago.

– Våra data visar nu att utsläppen av växthusgaser accelererar mycket snabbare än vi har trott, säger han.

Kina och Indien

Snabbt växande ekonomier som Kina och Indien har ökat sina utsläpp av fossila bränslen mycket kraftigare än beräknat, enligt rapporter från länderna själva.

– Och då är Kina ändå bara uppe i utsläppsnivåer som är en sjättedel så stora per capita jämfört med läget i USA, säger Chris Field.

En annan orsak till att de tidigare prognoserna verkar slå fel är att de till stor del saknar beräkningar för hur jordens koldioxidsparande ekosystem påverkas av den globala uppvärmningen - en process som gör att de i stället börjar släppa ifrån sig koldioxid i en ond cirkel. Tundrornas permafrost håller till exempel stora mängder drivhusgaser som släpps ut i atmosfären då marken tinar. Risken för stora bränder ökar i ett varmare klimat, vilket spär på växthuseffekten ytterligare.

Smältande isar

Field är särskild bekymrad över läget i Arktis, där smältande isar kan frigöra biomassa som har lagrats i permafrosten i årtusenden.

– Det ligger cirka 1 000 miljarder ton kol i marken där, säger Field och jämför med att användningen av fossila bränslen hittills har genererat cirka 350 miljarder ton utsläpp av kol till atmosfären, räknat sedan den industriella revolutionens dagar.

Smältande isar och expanderande vattenmassor i världshaven gör att nivån i världens oceaner stiger. Detta sker i genomsnitt med drygt tre millimeter per år, enligt satellitbilder.

– Nivåhöjningen sker med en hastighet som är dubbelt så hög som de senaste hundra åren, säger Anne Cazenave vid franska Centre National d'Etudes Spatiales.

I vissa områden, exempelvis vid Grönland och Australien, höjer sig vattenytan ännu snabbare, med ungefär en centimeter varje år.

– Ju snarare vi sätter i gång med kraftfulla åtgärder, desto större chans att vi kan överlämna en hållbar värld till kommande generationer, säger Chris Field.

Arbetsgrupp två inom IPCC väntas presentera nästa rapport om klimatförändringarna först år 2014, men Field vill inte skynda på arbetet.

– Vi kan inte ge avkall på kvaliteten, säger han.

TT:s utsända

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes