Inrikes

Smygfilm inte fel som beslutsgrund

INRIKES

Göteborg. Det var inte fel av Härryda kommun att använda smygtagna filmer i ett beslut om färdtjänst, anser JO efter en granskning.

En man i 60-årsåldern hade av länsrätten beviljats färdtjänst med taxi mellan arbetet och bostaden. Härryda kommun ville inskränka färdtjänsten, men kammarrätten beslöt att inte pröva ärendet.

När mannen sökte färdtjänst för en ny period, hänvisade dock kommunen till flera filmer som en granne till honom skickat in. På filmerna ses mannen gå på promenad och arbeta i trädgården. Filmerna visades för kommunstyrelsen, som i Härryda är den politiska nämnd som har ansvar för färdtjänsten. Dessutom lät man en sakkunnig läkare ta del av dem.

Enligt kommunen var de uppgifter mannen själv lämnat "fullständigt oförenliga" med vad filmerna visade.

Mannen anmälde kommunen till Justitieombudsmannen (JO), som nu konstaterar att ärendet varit ovanligt och svårt att hantera. Enligt principen om fri bevisföring anses dock kommunen ha gjort rätt i att använda filmerna i sin handläggning.

Inte heller finns något gällande förbud mot att filma personer i smyg, även om saken diskuterats. Däremot anser JO att kommunen gjorde fel när man, i sin villrådighet, väntade i flera månader med att ta del av och diarieföra de filmer som skickats in.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes