Inrikes

Personalproblem bakom vanvård

INRIKES

Halmstad. Ingen pekas ut som ansvarig för bristerna på äldreboendet Bäckagård i Halmstad. Orsaken var i stället personalproblem som täta chefsbyten, hög sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning, enligt en utredning.

Kommunrevisorerna har med hjälp av utomstående experter granskat bakgrunden till de allvarliga brister i vården av de äldre som blev kända i november 2008.

– Det är svårt att peka ut någon enskild ledare som har brustit. Alla har gjort så gott de har kunnat med den information som fanns till hands, sammanfattade kommunrevisionens ordförande, Rose-Marie Edlund, när rapporten presenterades på onsdagen.

Tidiga varningssignaler

Men samtidigt slår utredarna fast att varningssignalerna fanns redan våren 2007. Då kom flera uppgifter om en onormal arbetssituation på den aktuella avdelningen på Bäckagård. Hög sjukfrånvaro, bristande rutiner, stor omsättning på arbetsledare och konflikter inom personalgruppen. Men allt det här uppfattades som renodlade personalproblem, ingenting som kunde påverka vården av de boende.

– Här har vi gjort en felbedömning. Vi borde ha gjort en riskanalys. Det ansvaret får jag ta på mig. Med facit i hand är det lätt att se att jag borde ha agerat tidigare, medgav hemvårdschefen Lisbet Svensson vid presentationen.

Där kom det också fram att de långvariga personalproblemen länge var okända för hemvårdsnämndens politiker. Ordföranden, Liselotte Svensson (M), hävdade att hon informerades först efter cirka ett och ett halvt år, i september 2008.

Tio omplacerades

Ett par månader senare kom uppgifterna om grava kränkningar av flera av de boende. De blev bland annat lagda för natten tidigt på eftermiddagen, nekades dagliga toalettbesök och fick inte sitta uppe vid dukade bord vid måltiderna.

Enligt Lisbet Svensson tar förvaltningen stark lärdom av händelserna och slutsatserna i revisorernas rapport. Chefsroller och informationsvägar ses över och ett hjälpmedel för riskbedömningar ska tas fram.

Tio av de 18 anställda på avdelningen omplacerades före jul och två av dem har också fått skriftliga varningar. Nu avslöjas också varningarnas konkreta orsaker. En av de varnade bröt mot säkerhetsreglerna för hur vårdtagare ska flyttas med lift, den andra åt av de äldres mat och rökte på arbetsplatsen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes